Jak dlouho po operaci mohu cestovat?

V závislosti na doporučení vašeho lékaře, v některých případech po vás však můžeme vyžadovat předložení tohoto formuláře zdravotní způsobilosti. Vaše bezpečnost je naší prioritou.