Czasowe zawieszenie połączeń lotniczych z/do Republiki Czeskiej wynikające z wprowadzenia przez Rząd Republiki Czeskiej stanu wyjątkowego

Z dniem 16 marca 2020 r., na podstawie przyjętego przez Rząd Republiki Czeskiej rozporządzenia w sprawie zakazu wyjazdów obywateli czeskich za granicę oraz zakazu wjazdu cudzoziemców nieposiadających pozwolenia na pobyt stały lub czasowy na terytorium Republiki Czeskiej, zawieszamy na czas obowiązywania tego zakazu wszystkie połączenia lotnicze z/do Republiki Czeskiej.

Przewoźnik lotniczy albo sprzedawca biletów poinformują podróżujących na objętych powyższymi ograniczeniami połączeniach wiadomością e-mail o dalszych krokach.