Smartwings ponownie osiągnęły pozytywny wynik w międzynarodowym audycie bezpieczeństwa operacyjnego IOSA

Linie lotnicze Smartwings ponownie osiągnęły pozytywny wynik w bardzo wymagającym audycie bezpieczeństwa operacyjnego międzynarodowej organizacji zrzeszającej przewoźników lotniczych IATA.

Program audytu IOSA (IATA Operational Safety Audit) weryfikuje bezpieczeństwo i jakość operacji przewoźników lotniczych. Spółki lotnicze uczestniczące w programie IOSA muszą co dwa lata wykazać spełnienie rygorystycznych standardów międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa operacyjnego i jakości. Dogłębna weryfikacja skupiła się na 900 parametrach operacyjnych.

Tegoroczny audyt IOSA spółka Smartwings zakończyła z wynikiem bardzo dobrym.

W zarobkowym transporcie lotniczym ważna rejestracja IOSA jest uważana za gwarancję niezawodności i wysokiego poziomu bezpieczeństwa spółki lotniczej.