Moje zavazadlo bylo poškozeno

Ihned po příletu prosím kontaktujte přepážku našeho handlingového agenta, kde vyplníte Damage Report. Ten si prosím pečlivě uschovejte a ponechte si také palubní vstupenku a zavazadlový lístek. Zavazadlo doporučujeme nechat opravit u společnosti Dolfi 1920 (www.dolfi1920.cz). Uschovejte si doklad o opravě nebo potvrzení o neopravitelnosti. O náhradu škody můžete požádat prostřednictvím online reklamačního formuláře.