Moje zavazadlo bylo poškozeno

Ihned po příletu prosím kontaktujte našeho handlingového agenta na přepážce Reklamace zavazadel, kde vyplníte Protokol o poškození (Damage Report). Ten si společně s palubní vstupenkou a zavazadlovým lístkem pečlivě uschovejte. S přiloženou fotodokumentací poté o náhradu škody můžete požádat prostřednictvím online reklamačního formuláře.

Bližší informace naleznete v dokumentu Reklamace zavazadel.