Moje zavazadlo bylo poškozeno

Ihned po příletu prosím kontaktujte našeho handlingového agenta na přepážce Reklamace zavazadel, kde vyplníte Protokol o poškození (Damage Report). Ten si společně s palubní vstupenkou a zavazadlovým lístkem pečlivě uschovejte. S přiloženou fotodokumentací poté o náhradu škody můžete požádat prostřednictvím online reklamačního formuláře.

Poškození kompenzujeme formou paušální částky či voucheru. Taktéž můžete využít služeb libovolné opravny, která vystaví doklad o opravě nebo potvrzení o neopravitelnosti zavazadla.