Moje zavazadlo nepřiletělo

Ihned po příletu, prosím, kontaktujte přepážku našeho handlingového agenta, kde vyplníte Property Irregularity Report (PIR). Uschovejte si také palubní vstupenku a zavazadlový lístek.

V případě zpoždění zavazadla mimo zemi trvalého pobytu po dobu delší než 24 hodin máte nárok na proplacení nezbytných výloh. Kompenzace je vyplácena na základě účtů. Hrazeny jsou nezbytné potřeby (hygienické potřeby, spodní prádlo, oblečení v případě delšího zpoždění zavazadla atp.) do maximální výše nepřesahující 40 EUR/den zpoždění (prvních 24 hodin zpoždění se nezapočítává) a do celkové maximální výše 250 EUR. Nákupy zbytných předmětů (dekorativní kosmetika, luxusní zboží atp.) nejsou hrazeny. O náhradu škody můžete požádat přes online reklamační formulář.

Aktuální stav zpožděného zavazadla si můžete ověřit online pomocí služby WorldTracer a referenčního čísla. Referenční číslo (např. PRGQS12345) je uvedeno v dokumentu Property Irregularity Report (PIR), který jste obdrželi na přepážce Reklamace zavazadel po nahlášení chybějícího zavazadla.

Pokud zavazadlo není nalezeno do čtyř týdnů, je považováno za ztracené.

Bližší informace k reklamacím naleznete v tomto dokumentu.