Moja batožina nepriletela

Ihneď po prílete prosím kontaktujte priehradku nášho handlingového agenta, kde vyplníte Property Irregularity Report (PIR). Uschovajte si aj palubný lístok a lístok od batožiny. Ak vaša batožina nedorazí do 24 hodín po prílete, máte nárok na paušálne odškodnenie vo výške 60 EUR za osobu.

Ak nie je doručená do 48 hodín, máte nárok na preplatenie nevyhnutných výdavkov za dodané nákupné doklady. Uvedené krytie neplatí pre rezidentov na mieste príletu. Ak batožinu nedostanete do 30 dní po prílete, považuje sa za stratenú. O náhradu škody môžete požiadať prostredníctvom on-line reklamačného formulára.

Aktuálny stav omeškanej batožiny si môžete overiť online pomocou služby WorldTracer a referenčného čísla. Referenčné číslo (napr. PRGQS12345) je uvedené v dokumente Property Irregularity Report (PIR), ktorý ste dostali pri priehradke Reklamácie batožín po nahlásení chýbajúcej batožiny.