Moja batožina nepriletela

Ihneď po prílete prosím kontaktuje nášho handlingového agenta na prepážke reklamácií batožín, kde vyplníte Property Irregularity Report (PIR). Uschovajte si tiež palubnú vstupenku a lístok od batožiny.

V prípade omeškania batožiny mimo krajinu trvalého pobytu po dobu dlhšiu než 24 hodín, máte nárok na preplatenie nevyhnutných výloh. Komepnzácia je vyplácaná na základe účtov. Hradené sú nevyhnutné potreby (hygienické potreby, spodné prádlo, oblečenie v prípade dlhšieho meškania batožiny apod.) do maximálnej výšky 40 EUR/deň meškania (prvých 24 hodín sa nezapočítáva) a do celkoej výšky 250 EUR. Nákupy nezákladných predmetov (dekoratívna kosmetika, luxusný tovar apod.) nie sú hradené. I náhradu škody môžete požiadať cez online reklamačný formulár.

Aktuálny stav omeškanej batožiny si môžete overiť online pomocou služby WorldTracer a referenčního čísla. Referenčné číslo (napr. BTSQS12345) je uvedené v dokumente Propery Irregularity Report (PIR), ktorý ste obrdžali na prepážke reklamácií batožín po nahlásení chýbajúcej batožiny.

Pokiaľ batožina nie je nájdená do 4 týždňov, je považovaná za stratenú.

Bližšie informácie k reklamáciíám nájdete v tomto dokumente.