V mém zavazadle něco chybí

Ihned po příletu prosím kontaktujte přepážku našeho handlingového agentra, kde vyplníte Damage Report. Ten si pečlivě uschovejte a ponechte si také palubní vstupenku a zavazadlový lístek. O náhradu škody můžete požádat přes online reklamační formulář.