Zvláštní zásady o zpracování osobních údajů

Zvláštní zásady o zpracování osobních údajů předáváním osobních údajů orgánům státní správy v ochraně o podpoře veřejného zdraví

Správce osobních údajů:
Smartwings, a.s., IČ: 256 63 135, se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ: 160 08 (dále jen „Správce“, nebo „SW CZ“)

a

Smartwings Slovakia, s.r.o.,
se sídlem Ivanská cesta 30/B, Bratislava 821 04
IČO: 47 880 627
(dále jen „SW SK“)

a

Smartwings Poland Sp. z o.o.,
se sídlem ul. Gordona Bennetta 2B, Warszawa, 02-159, Poland
REGON: 142926546
(dále jen „TVS PL“)

a

Smartwings Germany Gmbh,
se sídlem Theatinerstraße 23, c/o Baker&McKenzie, 80333 München
Numer der Firma: HRB 221461
(dále jen „SW DE“)

(SW CZ, SW SK, SW PL a SW DE dále společně jen „Společní správci“ nebo „SW“ či jednotlivě „Každý správce“)

Kontaktní email Správce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec Správce SW CZ pro ochranu osobních údajů: Mgr. František Kubečka, KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 036 90 121, se sídlem Praha 2, Kladská 1489/5, PSČ 120 00 (dále jen „Poveřenec“)

Kontaktní údaje Pověřence SW CZ: www.kp-partners.cz; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další správci osobních údajů ve skupině Smartwings Group:

Smartwings Hungary Kft.,
se sídlem Wesselényi u. 16/A, Budapest, 1077, Hungary,
company numer: 01-09-693315
(dále jen „SW HU)

a

České aerolinie a.s.,
se sídlem Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praha 6,
IČO: 457 95 908
(dále jen „ČSA)

SW HU a ČSA si v rámci skupiny Smartwings Group vyhradili právo na vydání a uplatňování vlastních obecných zásad zpracování osobních údajů. Tyto zásady se jich netýkají (s výjimkou informování veřejnosti o společném správcovství některých osobních údajů). SW CZ, SW SK, SW PL a SW DE a také SW HU a ČSA jsou společnými správci některých osobních údajů ve smyslu čl. 26 GDPR.

ÚVOD

Tyto zvláštní zásady jsou doplněním Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) uveřejněných na webové adrese: https://www.smartwings.com/zasady-zpracovani-osobnich-udaju. V hlavních zásadách se dočtete o všech svých zpracovávaných osobních údajích a svých právech. Zvláštní zásady zpracování osobních údajů byly vydány v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 a souvisejícím onemocněním COVID-19.

Předmět zpracování osobních údajů

Správci mohou předat osobní údaje uvedené v čl. 3 Zásad shromažďované za Novým účelem Novým partnerům. Tyto osobní údaje správce nepředává automaticky, ale pouze na žádost Nového partnera.

Nový účel

Účelem je vysledování kontaktů („trasování“) cestujících, kteří seděli ve stejné řadě s rizikovým kontaktem a dále 2 řady před a 2 řady za řadou, ve které rizikový kontakt seděl, to z důvodu předcházení zdravotním rizikům a důvodu ochrany zdraví cestujících. Právním základem je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyplývající zejména ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, obdobných právních předpisů v sídle dceřiných společností Správce a ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1082/2013/EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách.

Nový partneři

Novými partnery jsou vnímání orgány státní správy v ochraně o podpoře veřejného zdraví, a to zejména:

  • a) Ministerstvo zdravotnictví,
  • b) krajské hygienické stanice,
  • c) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra,
  • d) Ministerstvo dopravy,
  • e) Ministerstvo pro místní rozvoj,
  • f) Ministerstvo životního prostředí,
  • g) krajské úřady,
  • h) obdobné orgány podle legislativy státní správy dceřiných společností hlavního správce.

Omezení uložení

Za tímto účelem bude správce zpracovávat osobní údaje po dobu jednoho měsíce od přistání letadla do cílové destinace.

V Praze dne 1.3.2021

Smartwings, a.s.
Smartwings Slovakia, s.r.o. Smartwings Poland Sp. z o.o., Smartwings Germany Gmbh