Česká republika

Ministerstvo zdravotnictví ČR zařazuje jednotlivé státy do kategorií cestovatelského semaforu dle toho, jaké riziko nákazy onemocněním COVID-19 představují. Před návratem do České republiky je proto nutné si ověřit, do jaké kategorie je aktuálně zařazena země, ze které cestujete. Cestovatelský semafor je aktualizován každý týden a změny je důležité průběžně sledovat.

V přehledu níže najdete zařazení našich destinací do jednotlivých kategorií a informace o podmínkách, které při návratu musíte splnit. Jejich kompletní souhrn najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 Příjezdový formulář *Test před odletemTest po příletuAktuálně zařazené země
Zelená země Ano Antigen (max 48 hod starý) nebo PCR (max 72 hod starý) před odletem nebo test provedený do 5 dní po vstupu na území ČR Spojené arabské emiráty
Oranžová země Ano Antigen (max 48 hod starý) nebo PCR (max 72 hod starý) před odletem nebo test provedený do 5 dní po vstupu na území ČR  
Červená země Ano Antigen (max 48 hod starý) nebo PCR (max 72 hod starý) PCR
Tmavě červená země Ano Antigen (max 48 hod starý) nebo PCR (max 72 hod starý) PCR ŠpanělskoKanárské ostrovyEgyptTureckoIzraelMadeira

1) Výjimky, na které se povinnost předložení potvrzení negativního testu nevztahuje, najdete zde.
2) Děti od 6 do 12 let mohou při návratu do České republiky z červených a tmavě červených zemí absolvovat PCR test až po příletu.

3) Vždy si informace ověřte také na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jaká pravidla platí pro očkované cestující?

Potvrzení negativního testu při návratu do ČR nemusí předkládat:

A) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie, s tím, že u očkování uplynulo:

 • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo,
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

B) občané ČR a EU, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení.

I nadále mají povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Jak získat certifikát o provedeném očkování?

Očkovací certifikát v anglickém jazyce, který předložíte při odbavení, si můžete jednoduše stáhnout po přihlášení na oficiálním portálu ocko.uzis.cz. Bližší informace o možnostech přihlášení najdete zde.

Bulharsko

Informace o vstupu do Bulharska jsou uvedeny zde.

Egypt

Všichni cestující mířící do Egypta se musí při příjezdu prokázat:

 • potvrzením negativního výsledku PCR testu (od 22. 1. 2022 také potvrzením antigenního testu) ne staršího než 72 hodin před příletem do Egypta, které obsahuje QR kód,
 • nebo očkovacím certifikátem s QR kódem potvrzujícím ukončené očkování, přičemž od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní. Akceptovány jsou vakcíny Pfizer / AstraZeneca / Moderna / Sinopharm / Sinovac / Sputnik / Johnson and Johnson.

Žádné údaje nesmí být do potvrzení negativního testu nebo očkování vepsány ručně. Pokud cestující takové potvrzení předloží, bude po příletu podroben novému testu na vlastní náklady.

Ve vybraných destinacích je možné podstoupit PCR test přímo na letišti. Cestujícím, kteří PCR test absolvují až po příletu, doporučujeme, aby měli připravenou kopii cestovního pasu, resp. strany s fotografií a identifikačními údaji. Její předložení přispěje k rychlejšímu průběhu testování.

Děti do 12 let jsou z povinnosti předložení negativního testu nebo očkování vyloučeny.

alert circle regular blueVedle vstupních podmínek do země musí cestující na letech do Egypta splnit také podmínky pro vstup na palubu našich letadel. Podrobné informace najdete zde.

Chorvatsko

Informace o vstupu do Chorvatska jsou uvedeny zde.

Itálie

Cestující mířící do Itálie se musí při odbavení prokázat:

 • negativním antigenním nebo PCR testem provedeným max. 48 hodin do příletu,
 • nebo potvrzením o prodělání onemocnění Covid-19, které je platné max. 180 dní od prvního pozitivního testu,
 • nebo potvrzením o ukončeném očkování, přičemž od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní. Akceptovány jsou vakcíny Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson & Johnson.

Děti do šesti let jsou z povinnosti předložení potvrzení vyloučeny.

Všichni cestující současně musí vyplnit online PLF formulář. Rodině cestující společně stačí předložit pouze jeden formulář. Po vyplnění formuláře bude vygenerován QR kód, kterým se cestující prokáže při odbavení.

Před cestou je také nutné vyplnit formulář, který požadují jednotlivé regiony. Bližší informace jsou dostupné zde. Informace o povinnostech při cestách do Katánie najdete zde. Do Cagliari, Olbie a Lamezia Terme vyplnění formuláře vyžadováno není.

Izrael

Informace o vstupu do Izraele jsou uvedeny zde a zde.

Kanárské ostrovy

Všichni cestující mířící na Kanárské ostrovy musí před odletem vyplnit elektronický formulář dostupný na spth.gob.es nebo v aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Po registraci cestující obdrží QR kód, který je povinen při odbavení a po příletu předložit.

Cestující mířící na Kanárské ostrovy musí při odbavení předložit negativní antigenní (ne starší než 48 hodin) nebo PCR test (ne starší než 72 hodin) před příletem do Španělska.

Výjimka z povinnosti předložit negativní test platí pro:

a) děti do 12 let,
b) cestující, kteří se prokáží potvrzením o ukončeném očkování, přičemž od poslední dávky musí uplynout nejméně 14 dní. Akceptovány jsou všechny vakcíny schválené EMA a WHO.
c) cestující, kteří se prokáží potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19 platným 11-180 dní od prvního pozitivního výsledku.

Madeira

Všichni cestující, kteří míří na Madeiru (Funchal), musí vyplnit registrační formulář dostupný na madeirasafe.com. K vyplnění formuláře musí dojít v rozmezí od 48 do 12 hodin před odletem.

Cestující jsou při vstupu do země povinni předložit potvrzení negativního PCR testu nebo test absolvovat po příletu. Bez nutnosti předložit nebo podstoupit test mohou do země vstoupit cestující, kteří doloží potvrzení o zotavení z onemocnění COVID-19 nebo potvrzení o očkování. Podrobné podmínky jsou dostupné zde a zde.

Rusko

Před vstupem na území Ruské federace se prosím vždy ujistěte, že splňujete aktuálně platné podmínky pro vstup.

Všichni cestující musí při příletu do Ruské federace vyplnit formulář a odevzdat na pasové kontrole.

Všichni cizinci musí dále před příletem do Ruské federace předložit lékařský dokument potvrzující absolvování PCR testu na COVID-19 s negativním výsledkem. Test je nutné absolvovat nejdříve dva kalendářní dny před datem vstupu do Ruské federace. Cizinci bez tohoto dokumentu nemohou být vpuštěni na palubu letadla.

Řecko

Všichni cestující mířící do Řecka musí nejpozději v den před příletem vyplnit registrační formulář dostupný na travel.gov.gr. Rodina cestující společně (tj. skupina osob spjatá příbuzenstvím, manželstvím nebo adopcí) může předložit pouze jeden formulář.

V den plánovaného příletu cestující obdrží e-mail s QR kódem, který společně s požadovanými cestovními doklady předloží při odbavení. QR kód může být předložen ve vytištěné i elektronické verzi.

Při odbavení má cestující povinnost předložit potvrzení negativního výsledku testu nebo potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění.

 • Potvrzení negativního výsledku testu musí být vystaveno testovací laboratoří v anglickém jazyce a při vstupu do země nesmí být v případě testu PCR starší 72 hodin od doby odběru vzorku, v případě antigenního testu 48 hodin od doby odběru vzorku.
 • Písemné potvrzení o kompletním očkování musí být vystaveno certifikovaným orgánem v anglickém jazyce, přičemž od očkování uplynulo nejméně 14 dní.
 • Prodělání onemocnění je možné doložit digitálním COVID certifikátem EU. Druhou variantou je potvrzení lékaře nebo autorizované laboratoře, které bylo vydáno nejméně 30 dní po prvním pozitivním testu a současně není starší než 180 dní od prvního pozitivního testu. Potvrzení musí být předloženo společně s potvrzením pozitivního testu.

Potvrzení musí předložit všichni cestující starší 12 let. Jméno na potvrzeních se musí shodovat se jménem na předloženém cestovním dokumentu.

Další informace najdete na travel.gov.gr.

Spojené arabské emiráty

Všichni cestující starší 12 let se musí před nástupem do letadla prokázat vytištěným potvrzením negativního PCR testu ne staršího než 72 hodin.

Výjimky z předložení negativního testu jsou uvedeny zde.

alert circle regular blueUpozorňujeme, že cestovní pas musí být při vstupu do země platný minimálně 6 měsíců.

Španělsko

Všichni cestující mířící do Španělska (včetně Kanárských ostrovů) musí před odletem vyplnit elektronický formulář dostupný na spth.gob.es nebo v aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Po registraci cestující obdrží QR kód, který je povinen při odbavení a po příletu předložit.

Cestující mířící do Španělska musí při odbavení předložit negativní antigenní (ne starší než 48 hodin) nebo PCR test (ne starší než 72 hodin) před příletem do Španělska.

Výjimka z povinnosti předložit negativní test platí pro:

a) děti do 12 let,
b) cestující, kteří se prokáží potvrzením o ukončeném očkování, přičemž od poslední dávky musí uplynout nejméně 14 dní. Akceptovány jsou všechny vakcíny schválené EMA a WHO.
c) cestující, kteří se prokáží potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19 platným 11-180 dní od prvního pozitivního výsledku.

Tunisko

Cestující starší 12 let se musí před odletem prokázat negativním PCR testem ne starším než 72 hodin nebo certifikátem o očkování, přičemž od poslední očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní. Certifikát potvrzující negativní test nebo očkování musí vždy obsahovat QR kód a musí být předložen v tištěné formě.

Všichni cestující současně musí vyplnit online registrační formulář dostupný zde.

Neočkovaný cestující starší 18 let musí po příletu podstoupit 7denní karanténu na vlastní náklady v dedikovaném karanténním hotelu. Karanténní hotel je nutné rezervovat a uhradit ještě před odletem na webových stránkách www.ontt.tn. Při odbavení se musí cestující prokázat zaplaceným voucherem za toto ubytování.

Turecko

Všichni cestující mířící do Turecka se musí při odbavení prokázat:

 • negativním PCR testem ne starším než 72 hodin nebo antigenním testem ne starším než 48 hodin před vstupem do Turecka,
 • nebo certifikátem o ukončeném očkování, kdy od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní před vstupem do Turecka,
 • nebo potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19 v posledních 6 měsících před vstupem do Turecka. Od 1. 7. 2021 lze předložit potvrzení o prodělaném onemocnění pouze v případě, že od prvního pozitivního testu uplynulo nejméně 28 dní, ale ne více než 6 měsíců.

Všechna potvrzení musí být v anglickém jazyce. Cestující jsou současně povinni při odbavení předložit vyplněný vstupní formulář. Ten musí být vyplněn online během 72 hodin před příletem. Cestující, který formulář nepředloží, nebude přijat k přepravě.

Negativní antigenní/PCR test a vyplněný formulář nemusí předkládat děti do 12 let.