Vstupní podmínky a cestovní restrikce

Česká republika

Všichni cestující, kteří míří do České republiky a v posledních 14 dnech pobývali déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění Covid-19, musí před příjezdem do České republiky vyplnit online příjezdový formulář.

Další informace naleznete zde.


Řecko

Od 28. 9. 2020 musí cestující před vstupem do Řecka předložit potvrzení negativního testu na SARS CoV-2 ne staršího než 72 hodin. Potvrzení musí být předloženo v anglickém jazyce a musí obsahovat identifikační údaje v podobě jména a čísla pasu nebo občanského průkazu. Povinnost se nevztahuje na děti mladší 10 let a na tranzitní cestující ze zemí, pro které povinnost předložení potvrzení negativního testu neplatí. Informace týkající se specifikace laboratoří, ve kterých test může být proveden, naleznete na webových stránkách travel.gov.gr.

Mimo to musí cestující i nadále (tj. před i po 28. 9. 2020) nejpozději den před příletem vyplnit registrační formulář dostupný na travel.gov.gr.

Po vyplnění formuláře cestující obdrží e-mail nebo SMS zprávu s QR kódem, který společně s požadovanými cestovními doklady předloží při odbavení. QR kód může být předložen vytištěný nebo zobrazený na displeji přenosného elektronického zařízení (mobilního telefonu aj.).

Cestující, který se při odbavení neprokáže potvrzením negativního testu a QR kódem nebo potvrzovacím e-mailem o včas provedené registraci, nebude přijat k přepravě.

*Formulář doporučujeme vyplnit v prohlížeči Google Chrome nebo Mozilla Firefox. QR kód je po úspěšném vyplnění formuláře standardně zasílán v ranních hodinách dne plánovaného příletu do destinace.
*S ohledem na časový posun doporučujeme formulář vyplnit nejpozději 24 hodin před plánovaným příletem do destinace.
*Je povoleno vyplnit pouze jeden formulář pro všechny členy rodiny cestující společně. Ti se v takovém případě prokáží společným QR kódem, popř. emailem potvrzujícím společnou registraci.


Španělsko

Všichni cestující mířící do Španělska musí před odletem vyplnit elektronický formulář dostupný na spth.gob.es nebo v aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Po registraci cestující obdrží QR kód, který je povinen předložit po příletu do Španělska.

Od 24. 8. 2020 musí osoby cestující ze Španělska (vyjma Kanárských a Baleárských ostrovů) do České republiky po příjezdu absolvovat RT-PCR test na SARS CoV-2 nebo se podrobit karanténě.


Kanárské a Baleárské ostrovy

Kanárské a Baleárské ostrovy (Mallorca) jsou od pondělí 5. 10. 2020 opětovně zařazeny na seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění SARS CoV-2. Po návratu do České republiky tak nebude nutné podstoupit test na SARS CoV-2 nebo se podrobit karanténě.


Madeira (Portugalsko)

Všichni cestující, kteří míří na Madeiru (Funchal), musí vyplnit registrační formulář dostupný na madeirasafe.com. K vyplnění formuláře musí dojít v rozmezí od 48 do 12 hodin před odletem.


Sardinie (Itálie)

Všichni cestující, kteří míří na Sardinii (Cagliari), musí před odletem vyplnit registrační formulář dostupný na webových stránkách tamního úřadu.

Po registraci cestující emailem obdrží potvrzení, které společně s požadovanými cestovními doklady předloží při odbavení.

Potvrzení musí být vyplněno pouze elektronicky.