Vstupní podmínky a cestovní restrikce

Řecko

Všichni cestující směřující do Řecka musí nejpozději den před příletem vyplnit registrační formulář dostupný na travel.gov.gr.

 

Po vyplnění formuláře cestující obdrží e-mail nebo SMS zprávu s QR kódem, který společně s požadovanými cestovními doklady předloží při odbavení. QR kód může být předložen vytištěný nebo zobrazený na displeji přenosného elektronického zařízení (mobilního telefonu aj.).

Cestující, který se při odbavení neprokáže QR kódem nebo potvrzovacím e-mailem o včas provedené registraci, nebude přijat k přepravě.

*Formulář doporučujeme vyplnit v prohlížeči Google Chrome nebo Mozilla Firefox. QR kód je po úspěšném vyplnění formuláře standardně zasílán v ranních hodinách dne plánovaného příletu do destinace.

*S ohledem na časový posun doporučujeme formulář vyplnit nejpozději 24 hodin před plánovaným příletem do destinace.

 

*Je povoleno vyplnit pouze jeden formulář pro všechny členy rodiny cestující společně. Ti se v takovém případě prokáží společným QR kódem, popř. emailem potvrzujícím společnou registraci.


Španělsko

Všichni cestující směřující do Španělska musí před odletem vyplnit elektronický formulář dostupný na spth.gob.es nebo v aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.

 

Po registraci cestující obdrží QR kód, který je povinen předložit po příletu do Španělska.


Sardinie (Itálie)

 

Všichni cestující, kteří míří na Sardinii (Cagliari), musí před odletem vyplnit registrační formulář dostupný na webových stránkách tamního úřadu.

 

Po registraci cestující emailem obdrží potvrzení, které společně s požadovanými cestovními doklady předloží při odbavení.

 

Potvrzení musí být vyplněno pouze elektronicky.


Kypr

 

Všichni cestující směřující na Kypr musí před odletem vyplnit elektronický formulář dostupný na cyprusflightpass.gov.cy.