Od 5. 3. 2021 jen s negativním výsledkem antigenního nebo RT-PCR testu

Je naší prioritou, abyste v letadlech Smartwings byli vždy v maximálním bezpečí. Od pátku 5. března 2021 zavádíme nové opatření, v rámci kterého bude možné vstupovat na paluby našich letadel mířících z/do České republiky jen s písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu. Výsledek antigenního testu nesmí být starší než 24 hodin, výsledek RT-PCR testu nesmí být starší než 72 hodin před nástupem na palubu letadla. I nadále musí cestující splňovat veškeré podmínky pro vstup do dané země.

Výjimka platí pro děti do 5 let a cestující, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce nebo české jazyce, a to lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19 a zároveň prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, absolvovali podle platných mimořádných opatření MZ ČR nebo opatření jiného členského státu EU izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 kalendářních dní (potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; možný vzor potvrzení je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR), ostatní výjimky jsou uvedeny v příslušném ochranném opatření MZ ČR.