Od 5. 3. 2021 jen s negativním výsledkem antigenního nebo RT-PCR testu

Je naší prioritou, abyste v letadlech Smartwings byli vždy v maximálním bezpečí. Od pátku 5. března 2021 zavádíme nové opatření, v rámci kterého bude možné vstupovat na paluby našich letadel mířících z/do České republiky jen s písemným potvrzením (tištěným nebo elektronickým) akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu. Antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před nástupem do letadla. I nadále musí cestující splňovat veškeré podmínky pro vstup do dané země.

Výjimka platí pro:

  1. děti mladší 5 let,
  2. cestující, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v českém nebo anglickém jazyce, a to lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19 a zároveň prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, absolvovali podle platných mimořádných opatření MZ ČR nebo opatření jiného členského státu EU izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 kalendářních dní (potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; možný vzor potvrzení je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR),
  3. cestující, kteří předloží písemné potvrzení v anglickém jazyce o kompletním očkování proti onemocnění COVID-19 vakcínou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), přičemž od očkování uplynulo nejméně sedm dní,
  4. cestující, kteří do České republiky cestují ze zemí spadajících mezi země s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření MZ ČR, (tj. ze zemí spadajících do zelené kategorie cestovatelského semaforu),
  5. ostatní výjimky jsou uvedeny v příslušném ochranném opatření MZ ČR.